Cờ Phật Giáo

  • Cờ Treo Phật Giáo Là loại cờ vải được treo ở đình, chùa… trong các dịp Lễ hội, ngày Tết.
  • Cờ Phướn Phật Giáo là Cờ Cao cùng các loại phướn nhỏ dùng để trang trí đàn tràng, tạo nên cảnh trí trang nghiêm, rất riêng của lễ hội Phật giáo.
  • Cờ Dây Phật Giáo Là loại Cờ hình chữ nhật nhỏ treo trên sợi dây dù dài cách nhau khoảng 5cm, dùng để trang trí trước cổng đình chùa, trong Lễ hội tạo không khí sôi động, hấp dẫn.
  • Kích thước (60×90 cm; 70 x 100 cm; 80 x 120 cm; 100 x 150 cm; 120 x 180 cm; 140×210 cm, 200 x 300 cm …)