Cờ Đoàn Thanh Niên

  • Cờ Đoàn có nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài. Nền đỏ, màu nền của lá cờ Tổ quốc, tượng trưng cho nhiệt huyết, cho màu máu của bao anh hùng ngã xuống vì dáng hình xứ sở để bảo vệ quê hương đất nước.
  • Giữa cờ có hình huy hiệu Đoàn với ý nghĩa biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng của cờ.
  • Kích thước: Rộng 80 cm, dài 120 cm, loại rộng 1,2 mét – dài 1,8 mét.