Cờ Đội Thiếu Niên

  • Cờ Đội có nền đỏ, lá cờ đỏ tươi, hình chữ nhật, có chiều rộng chiếm 2 phần còn chiều dài chiếm 3 phần trong tổng 5 phần tức 2/3.
  • Giữa có huy hiệu của Đoàn,chiều dài đường kính huy hiệu bằng hai phần năm 2/5 chiều rộng cờ
  • Cờ Đội tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống Đội, tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự và tự hào của Đội liên đội mà gọi là cờ Đội
  • Kích thước: Rộng 60 x 90 cm, 70 x 105 cm, 80 x 120 cm, 90 x 140 cm, 120 x 180 cm, 140 x 210 cm.