Hình thức thanh toán

Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản, Thanh toán khi nhận đủ chứng từ và mặt hàng văn phòng phẩm lên đơn. Quý khách hàng vui lòng thanh toán bằng 2 hình thức theo số tài khoản bên dưới.

1. Tài khoản công ty:

  • Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Chí Phong
  • Tài khoản số: 9368889999
  • Tại Ngân hàng MB Bank.

2. Tài khoản cá nhân:

  • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Số tài khoản: 5566868889999
  • Tại Ngân hàng MB Bank.