Cờ Đảng Việt Nam

  • Cờ đảng, cờ búa liềm
  • Chất liệu vải pho bóng dày, bền đẹp
  • Búa liềm được may một mặt, một mặt khoét
  • Áp dụng kỹ thuật cắt Laser vải hiện đại, giúp vải không bị tưa khi treo ngoài trời
  • Giảm giá khi đặt hàng số lượng nhiều
  • Kích thước: (60cm x 90cm, 70cm x 100cm, 80cm x 120cm, 100cm x 150cm, 120cm x 180cm, 140cm x 210cm).