Biển Phòng Họp

Phòng họp là nơi ban lãnh đạo và nhân viên cùng ngồi bàn những chiến lược phát triển công ty. Vì thế, làm biển phòng họp trượt ngang thay nội dung đẹp sẽ góp phần gợi nhiều sự sáng tạo và tăng hiệu quả công việc. Biển Phòng họp được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như làm biển Mica phun sơn dán decal, Inox ăn mòn, Đồng ăn mòn, nền nhựa in laser, Khung crom, nhựa IPI khắc laser… Vì thế, muốn làm biển phòng họp đẹp bạn đến Công ty Văn Phòng Phẩm Đồng Tiến