Biển Để Bàn Lãnh Đạo

Sản phẩm Biển Để Bàn Lãnh Đạo bằng mica được thiết kế rất chắc chắn, uy nghiêm. Sản phẩm rất tương xứng với tác phong, phong cách của người lãnh đạo. Biển Để Bàn Lãnh Đạo phần đế được làm bằng mica 15mm với kích thước khá rộng tạo nên cảm giác vô cùng chắc chắn, bệ vệ. Phần thân làm bằng mica 8-10mm tùy theo yêu cầu của khách hàng tương xứng với phần đế. Với thiết kế chuẩn và theo 1 form nhất định được sử dụng cho tất cả các đơn vị cơ quan doanh nghiệp.