Khắc dấu tên chức danh

60.000 

Khắc Con dấu tên cá nhân, kèm chức danh, là dấu hộp lật tự động có mực sẵn bên trong, Anh chị đóng thoải mái đến khi nào hết mực thì đổ thêm, có 3 loại màu mực cơ bản, xanh, đỏ, đen, font chữ thông dụng vni-tridico, vni-time…

Danh mục: ,