Hóa đơn bán lẻ 3 Liên

17.500 

Thương hiệu: Việt nam

Đơn vị tính: Quyển

Đóng gói: 5 quyển/lốc

Số liên: 03 ( Trắng, hồng, xanh

Số tờ: 150 T