Giấy Ford Thái Lan A5 70gsm

35.000 

Danh mục: Giấy Ford

Đơn vị tính: Ram

Đóng gói: 10 Ram/ lốc

Xuất xứ: Indonesia

Danh mục: