Giấy Ford A4 70gsm – Xanh lá

56.000 

Danh mục: Giấy Ford

Đơn vị tính: Ram

Đóng gói: 5 Ram/ lốc

Xuất xứ: Indonesia

Màu sắc: Xanh Lá

Danh mục: