Giấy Ford A4 80gsm – Xanh Lá

65.000 

Danh mục: Giấy Ford

Đơn vị tính: Ram

Đóng gói: 5 Ram/ lốc

Xuất xứ: Indonesia

Màu sắc: Xanh lá

Định lượng 80gsm

Danh mục: