Bìa kiếng A4 1.5mm

62.000 

sản phẩm: Bìa kiếng

Đơn vị tính: Xấp

Đóng gói: 1kg/xấp

Khổ giấy: A4

 

Danh mục: