Bìa kiếng A4 1.2mm

56.000 

sản phẩm: Bìa kiếng

Đơn vị tính: Xấp

Đóng gói: 1kg/xấp

Khổ giấy: A4

Danh mục: