Bìa kiếng A3 1.2mm

125.000 

sản phẩm: Bìa kiếng

Đơn vị tính: Xấp

Đóng gói: 2kg/xấp

Khổ giấy: A3

Danh mục: