Túi đựng rác Size đại

33.000 

Danh mục : Túi rác

Đơn vị tính: Bịch

Đóng gói: 3 cuộn / bịch

Trọng lượng: 3 cuộn/kg