Túi đựng rác Size Cực đại

36.000 

Danh mục : Túi rác

Đơn vị tính: Bịch

Đóng gói: 2 cuộn / bịch

Trọng lượng: 2 cuộn/kg