Note UNC KT 3*3

6.500 

Thương hiệu: Unicorn

Loại giấy: Giấy note

Đơn vị tính: Xấp (100 tờ/xấp) 

Đóng gói: 12 xấp / lốc