Giấy note 5 màu dạ quang uni – T

9.500 

Thương hiệu: Uni

Đơn vị tính Xấp

Màu sắc : 4 Màu

Đặc điểm: dạ quang