Kim bấm số 10 Max

3.500 

Thương hiệu: Max

Đơn vị tính: Hộp 

Đóng gói: 20 hộp nhỏ / hộp lớn

Xuất xứ: Nhật bản

Danh mục: