Kim bấm số 10 Double A

3.000 

Thương hiệu: Double A

Đơn vị tính: Hộp 

Đóng gói: 20 hộp nhỏ / hộp lớn

Xuất xứ: Thái Lan

Danh mục: