Bìa lá lỗ 6.5 DoubleA

8.000 

Thương hiệu: DoubleA

Đơn vị tính: Xấp

Quy cách: 10 bìa/ xấp

Màu sắc: Trắng

Danh mục: