Băng keo giấy 2.4F

4.800 

Danh mục: băng keo giấy

Đơn vị tính: cuộn

Kích Thước: 2.4F (2.4cm)

Đóng gói : 12 cuộn/ cây