Băng keo giấy 1.2F

3.000 

Danh mục: băng keo giấy

Đơn vị tính: cuộn

Kích Thước: 1.2F

Đóng gói : 24 cuộn/ cây