Thước kẻ dẻo 20cm – Win

2.500 

Thương hiệu: Win

Đơn vị tính: Cái

Kích thước: 20cm

Đóng gói: 10 cây/ gói