Thùng rác trung Duy Tân

140.000 

Đơn vị : Cái

Kích thước  30.5 x 26 x 36 cm

Dung tích: 11,5 lít

Qui cách  4 Cái/Kiện

Màu sắc Kem, Lá, Dương, Bã đậu

Danh mục: