SỔ LÒ XO GRAND B5 – 100 TRANG

26.000 

SỔ LÒ XO GRAND B5 – 100 TRANG

Thương hiệu: Grand

Đơn vị tính: Quyển 

Khổ giấy: B5

Đóng gói: 100 trang

Quy cách: Sổ lò xo

Danh mục: