Ruột chì yoyo 0.5mm

4.500 

Thương hiệu: Yoyo

Đơn vị tính: Tuýt

Loại chì: 0.5mm

 

 

Danh mục: