Phiếu thu/ Chi 2 liên 13×19

11.500 

Danh mục: Biễu Mẫu

Đơn vị tính: Quyển

Đóng gói: 100 tờ/quyển

Quy cách : 2 Liên

Xuất xứ: Việt Nam