Note Pronoti 5 màu – Nhựa

9.500 

Thương hiệu: Pronoti

Đơn vị tính: xấp

Đóng gói: 36 xấp/hộp

Đặc điểm: 5 màu

Danh mục: