Giấy đa năng Pulppy

29.500 

Thương hiệu: Pulppy

Đơn vị tính: Bịch

Đóng gói: 2 cuộn/ Bịch

Chất liệu: 100 % bột giấy