Giấy bìa IK Plus A4 180

29.500 

Thường hiệu: Plus

Đơn vị tính: xấp

Đóng gói : 100 tờ/xấp

Định lượng: 180gsm

Màu sắc: 4 màu

Danh mục: