Chổi nhựa quét nước

45.000 

Sản phẩm: Chổi nhựa quét nước

Đơn vị tính: Cái

Kích thước: 130 x 36 cm