Cắt băng keo để bàn 5F Dân Hoa

145.000 

Thương hiệu : Dân Hoa

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu : sắt