Băng keo Simili 3.6F

7.500 

Danh mục: Băng keo Simili

Đơn vị tính: Cuộn

Kích thước : 4.8F 

Đóng gói: 6 cuộn/cây

Danh mục: